Alla lärare vid Umeå Konstskola är yrkesverksamma konstnärer.

Ett antal fasta lärare ansvarar för kontinuiteten i utbildningen och uppföljningen av elevens utveckling under de två åren.

Inbjudna gästlärare bidrar till att eleven kommer i kontakt med olika uttryck och synsätt i konsten.
.

REKTOR/LÄRARE
Mats Eriksson

HUVUDLÄRARE
Eva Klingberg Söderström
Mats Caldeborg


ÖVRIGA LÄRARE
Niklas Andersson
Johannes Blomqvist

Magni Borgehed
Richard Clegg
Kjersti Dahlstedt
Mikael Fagerlund
Ludwig Franzén
Anneli Furmark
Britt Hillbom
Bengt Jahnsson-Wennberg
Signe Lambert Johansen

Anna Kristensen
Karin Laaja
Peter Lundström
Nic Langendoen
Maria Lagerborg
Sol Morén
Julia Peirone
Roland Persson
Mikael Richter
Antti Savela
Peter Sternäng
Anna Lena Törnström

Ivar Torneus
Mikael Åberg